Складання плану-графіка планових перевірок на квартал є неправомірним