Увага! У Переліку № 43 до робіт віднесено також ті, що пов’язані з виконанням касових операцій, прийманням від населення всіх видів платежів та виплатою грошей через касу. Тобто бухгалтер, який виконує обов’язки касира у складі бригади касирів, може бути суб’єктом колективної (бригадної) матеріальної відповідальності.