Цікавий факт! Трудове законодавство не містить визначення терміна «вина». Його визначає тільки КК у ст. 23–25. Тому під час розгляду в суді справ про притягнення працівника до матеріальної відповідальності судді керуються визначенням вини з КК з урахуванням особливостей трудових правовідносин.