Дії контролюючих органів під час призначення та проведення позапланової податкової перевірки:

Підстави для недопуску до документальної позапланової виїзної перевірки:

1

Проведення документальної позапланової перевірки щодо питань та періоду, які були охоплені плановою перевіркою, заборонено

Складання наказу на призначення позапланової перевірки щодо періоду, який вже перевірявся контролюючим органом під час планової перевірки

2

Повторне призначення позапланової перевірки на підставі п. 78.1.12 ПК дозволяється лише за умови початку службового розслідування або пред’явлення особам, що проводили перевірку раніше, підозри у вчиненні злочину відповідно до норм Кримінально процесуального кодексу (далі – КПК)

Призначення позапланової перевірки за період, що перевірявся, за відсутності наказу про початок службового розслідування щодо ревізорів-аудиторів, які проводили її раніше, або за відсутності документа, що свідчить про пред’явлення їм підозри

3

Наказ на призначення перевірки на підставі п. 78.1.12 ПК видається ДФС України

Складання наказу на призначення перевірки на підставі п. 78.1.12 ПК ДФС відповідної області

4

Призначення позапланової податкової перевірки на підставі п. 78.1.11 ПК, а саме отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ним відповідно до закону

Процедура ухвалення такого рішення суду не прописана в КПК, а тому деякі суди відмовляють в задоволенні клопотання слідчого про призначення податкової перевірки в рамках кримінального провадження

5

Перед початком документальної позапланової перевірки працівники податкового органу зобов’язані пред’явити наказ та направлення, оформлені відповідно до п. 81.1 ПК

Працівники контролюючого органу перед початком документальної позапланової перевірки пред’являють наказ без направлення або направлення без наказу.

6

Наказ про призначення позапланової перевірки має містити інформацію щодо особи, яка уповноважена контролюючим органом на її проведення

Направлення на перевірку не містить інформації щодо особи, яка має право провести позапланову перевірку

7

Відповідно до п. 78.3 ПК працівникам податкової міліції забороняється брати участь у документальній позаплановій перевірці.

Виняток: дозволяється участь працівників податкової міліції в документальній позаплановій перевірці, якщо це пов’язано зі здійсненням оперативно-розшукових заходів або здійснення кримінального провадження стосовно платника податків або його посадових осіб

У документальній позаплановій виїзній перевірці беруть участь працівники податкової міліції.

Виняток: у разі здійснення кримінального провадження або оперативно-розшукових заходів працівниками податкової міліції, які прибули для проведення документальної позапланової податкової перевірки, платник податків зобов’язаний їх допустити.

Умови допуску:

1) кримінальне провадження або оперативно-розшукові заходи здійснюються щодо платника податків або його посадових осіб (бухгалтер, директор);

2) кримінальне провадження перебуває в провадженні працівників податкової міліції, а не іншого державного органу, наприклад НАБУ, СБУ, ДБР, національної поліції.

Зауваження: таке кримінальне провадження має розслідуватися саме щодо платника податків, а не інших юридичних або фізичних осіб

* Будь-яке з вищезазначених порушень є підставою для недопуску працівників контролюючого органу до проведення перевірки.