Номери фіскальних чеків за контрольною стрічкою

 

Номер розрахункової книжки

 

Початок використання

 

Закінчення використання

 

Номер Z-звіту після встановлення РРО

 

першого на початку робочого дня

 

останнього перед виходом РРО з ладу

 

дата і час

 

серія та но-мер розра-хункової квитанції

 

дата і час

 

серія та номер розра-хункової квитанції

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

28

 

125

 

77700000000/1000

 

25.03.15 р.,13.00

 

ОООА № 000129

 

26.03.15 р.,10.50

 

ОООА № 000199

 

155