№з/п

 

Дата і час виходу РРО з ладу

 

Характер несправності (вид техобслу-говування)

 

Дата і час відновлення роботи РРО

 

Підпис та індиві-дуальне клеймо працівника ЦСО, який проводив ремонт (обслуговування) РРО

 

Засіб реєстрації розрахунків під час ремонту РРО

 

Номер першого Z-звіту після відновлення роботи РРО

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

1

 

25.03.15 р.,

13.00

Не друкуються чеки (ремонт)

 

26.03.15 р.,

10.50

Іваненко П. П.

 

РК № 77700000000/1000

 

155