№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

2

3

4

Безплатне отримання ТМЦ

1

Отримано ТМЦ за бюджетно-цільовою програмою або від благодійника*

20, 22, 28

48

2

Передано ТМЦ в експлуатацію

23 (91, 92)

22

3

Використано ТМЦ на статутну діяльність

949

20, 28

4

Визнано дохід у сумі використаних ТМЦ

48

718

5

Списано на собівартість вартість ТМЦ та загальновиробничі витрати

903

23, 91

6

Списано на фінансовий результат:

– собівартість та витрати

791

903, 92, 94

– дохід

718

791

* У разі нецільового отримання ТМЦ робляться такі записи: Дт 20, 22, 28 – Кт 718; Дт 718 – Кт 791 – списання доходу на фінрезультат.

Придбання ТМЦ за рахунок цільових коштів на умовах післяплати

1

Отримано цільові кошти на придбання ТМЦ

311

48

2

Оприбутковано ТМЦ

28

631

3

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН

(для КНП – платників ПДВ)

644

631

4

Оплачено постачальнику отримані ТМЦ

631

311

5

Використано ТМЦ на статутну діяльність

949

28

6

Визнано дохід у сумі використаних ТМЦ

48

718

Придбання ТМЦ за рахунок цільових коштів на умовах передоплати

1

Отримано цільові кошти на придбання ТМЦ

311

48

2

Проведено передоплату за ТМЦ

371

311

3

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН

(для КНП – платників ПДВ)

641

644

4

Отримано ТМЦ

28

631

5

Закрито розрахунки з ПДВ за отриманими ТМЦ (для КНП – платників ПДВ)

644

631

6

Проведено взаємозалік заборгованостей

631

371

7

Використано ТМЦ на статутну діяльність

949

28

8

Визнано дохід у сумі використаних ТМЦ

48

718