№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

2

3

4

Отримання цільового фінансування для компенсації витрат

1

Виконано роботи, надано послуги

23 (91, 92, 949)

631 (685)

2

Відображено податковий кредит на підставі зареєстрованої в ЄРПН ПН

(для КНП – платників ПДВ)

641

631

3

Оплачено виконавцю вартість виконаних робіт, наданих послуг

631 (685)

311

4

Відображено суму витрат (заборгованість), яка має бути компенсована за бюджетно-цільовою програмою або за рахунок цільового благодійного внеску

377

48

5

Отримано компенсацію цільових витрат (цільове фінансування)

311

377

6

Визнано дохід у сумі цільового фінансування

48

718

7

Віднесено дохід на фінансовий результат

718

791

Отримання фінансування (нецільового) для фінансової підтримки

1

Надано юрособою фінансову підтримку КНП

311

377

2

Одночасно визнано дохід у сумі отриманої фінансової підтримки

377

718

3

Відображено заборгованість із цільового фінансування

(відповідно до п. 19 П(С)БО 15)

377

48

4

Визнано дохід від цільового фінансування (обліковується на субрахунку 719, оскільки дохід не пов’язаний з реалізацією робіт, наданням послуг)

48

719

5

Отримано дотацію на покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю

311

377