Джерело надходження

Відображення в бухобліку

1

2

Місцевий бюджет (фінансування за бюджетно-цільовою програмою, фінансування шляхом надання фінансової підтримки) або змішана форма фінансування

Цільові надходження із місцевого бюджету обліковуються на субрахунку 482 (Дт 311 – Кт 482, кошти надходять на казначейський рахунок)

Надходження від юридичних та фізичних осіб у вигляді благодійної допомоги*. Цільова благодійна допомога надається під визначені умови та напрями її витрачання (пп. 170.7.11 ПК)

Обліковується на субрахунку 484** (Дт 311 – Кт 484, кошти надходять на банківський рахунок)

* Для КНП – неприбуткових організацій, які є платниками ПДВ, використовується субрахунок 483 (Інструкція № 291).
** Відповідно до абзацу третього розд. 1 Інструкції № 291 КНП за потреби можуть відкривати рахунки третього порядку, наприклад: 4841 «Благодійна допомога», 4842 «Спонсорська допомога», 4843 «Гранти (субгранти)», 4844 – «Гуманітарна допомога», 4845 – «Інші цільові кошти».