Пам’ятайте! Усі інші періоди до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу у шкідливих/важких умовах – не включаються.