Додаток 3 до колективного договору ТОВ «Корабель» на 2019–2020 роки

«ПОГОДЖЕНО»                                        «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова профкому первинної профспілкової         організації Директор ТОВ «Корабель»

Мороз Т. В.                                            Сімутін Д. П.

14.01.19 р.                                             14.01.19 р.

Перелік професій і посад працівників,

які мають право на щорічну додаткову відпустку

у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці

№ з/п

Назва професії

Кількість днів відпустки

Вид відпустки

1

2

3

4

1

Технік

7

Щорічна додаткова відпустка у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці (за результатами атестації робочих місць)

2

Електрогазозварник

6

3

Маляр

4

4

Лаборант

4

Начальник відділу кадрів        (підпис)         А. В. Гапоненко

Інженер з охорони праці        (підпис)        П. О. Соломко

<...>