Для довідки. Під зміною в організації виробництва та праці розуміють раціоналізацію робочих місць, уведення нових форм організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму роботи, упровадження передових методів, технологій (п. 10 постанови Пленуму ВСУ від 06.11.92 р.).