Звертаємо увагу, що хоча перевірка повноважень особи, що підписує правочин, є правом сторін у зобов’язанні, а не обов’язком, ним не варто нехтувати. Доказами того, що договір чи угода підписується належною стороною, може бути вже згадана довіреність, установчий договір (статут) або витяг із нього.