Спосіб поновлення документів

Опис способу

Самостійно поновити документи, наявні в електронному вигляді

Найбільш простий спосіб. Так, якщо збереглися електронні бази документів, то можна роздрукувати документи ще раз і завірити їх підписами уповноважених осіб.

Це стосується будь-яких документів: бухгалтерських, кадрових, організаційно-розпорядчих загального характеру тощо. Якщо на підприємстві правильно налагоджено процес реєстрації документів, то завдання щодо їх поновлення істотно спрощується (можна за списком просто роздрукувати документи, яких бракує)

Направити запит про надання дублікатів документів контрагентам

Спосіб загалом стосується поновлення тих документів, які підписуються контрагентом: договорів, актів, рахунків-фактур, накладних, актів звіряння тощо. Контрагент, у свою чергу, надає дублікат наявних у нього екземплярів.

Відповідно до п. 13 гл. 10 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін’юсту від 18.06.15 р. № 1000/5 (далі – Правила № 1000), дублікат є особливим видом копії документа. Це повторно оформлений службовий документ для використання замість втраченого або пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну силу.

Дублікат виготовляється на тому самому бланку, що й оригінал, і містить інформацію, аналогічну інформації в оригіналі. На ньому проставляється відбиток печатки підприємства та підписи посадових осіб, що мають право підпису цих документів на момент оформлення дубліката. У правому верхньому кутку на дублікаті ставиться позначка «Дублікат».

Слід зазначити, що деякі контрагенти, отримавши запит про надання дубліката договору, можуть запропонувати просто знову роздрукувати другий екземпляр договору й підписати його обом сторонам. Але на цю пропозицію краще не погоджуватися, оскільки:

  • по-перше, може виникнути невідповідність попередній версії договору, а підприємство, яке робить запит, не матиме змоги звірити цей варіант договору з оригіналом. Адже недобросовісні контрагенти можуть скористатися нагодою та відкоригувати зміст документа на свою користь;
  • по-друге, можуть виникнути суперечності з раніше складеними документами, що фіксують факт пропажі поновленого договору