Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого про обробку персональних даних:

для громадян

від 100 до 200 нмдг (1 700–3 400 грн)

для посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

від 200 до 400 нмдг (3 400–6 800 грн)

Недодержання встановленого законодавством порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них:

для громадян

від 100 до 500 нмдг (1 700—8 500 грн)

для посадових осіб та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

від 300 до 1 000 нмдг (5 100–17 000 грн)

Повторне протягом року вчинення порушення:

для громадян

від 300 до 500 нмдг (5 100–8 500 грн)

для посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності

від 1 000 до 2 000 нмдг (17 000–34 000 грн)