Зверніть увагу! У 2018 році ВСУ зазначив: визначені в ППР грошові зобов’язання вважаються узгодженими у разі їх несплати платником податків протягом 10 к. д., що настають за днем отримання ППР, або після закінчення процедури оскарження ППР. Узгоджену суму платник податків зобов’язаний сплатити в установлений законом строк (див. постанову ВСУ від 31.08.18 р. у справі № 826/14195/16).