Форма ППР

Коли оформляється

1

2

Р

Виявлено завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків і нараховано суми штрафів, пов'язаних з таким заниженням (завищенням)

Р1

Виявлено заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов'язань, заявленої в податковій декларації з ПДВ, яке не призвело до виникнення грошових зобов'язань за результатами перевірки

Ш

Нараховано суми штрафів за порушення строків сплати грошових зобов'язань

В1

Завищено заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ, у т. ч. якщо заявлені до відшкодування суми ПДВ на момент перевірки відшкодовані платникові податків

В3

Відмовлено в наданні бюджетного відшкодування

В4

Зменшено від’ємне значення суми ПДВ

П

Зменшено від’ємне значення об'єкта обкладення податком на прибуток

З

Нараховано штраф та/або пеню за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у т. ч. за порушення у сфері ЗЕД

ПС

Нараховано штрафи за порушення податкового законодавства (крім штрафів, визначених іншими формами ППР)

Д

Рішення прийнято за результатами перевірки щодо утримання податків у джерела виплати, у т. ч. податкових агентів, з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків
і зборів, зокрема ПДФО, при виплаті доходів на користь платників податків – фізосіб