Таблиця 1

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

1

Перераховано плату за навчання у внз за I семестр

39

311

9 000,00

2

Включено витрати майбутніх періодів до адміністративних витрат (щомісяця 1 500 грн)

92

39

1 500,00

1 500,00