___________________________________
(найменування центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику)