Увага! Обов’язковість заповнення додатка АВ не залежить від того, застосовує підприємство коригування на різниці з розд. III ПК чи ні, а також від того, сплачуються при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) авансові внески з податку на прибуток чи ні.