з / п

Об’єкти інвентаризації

Форми документів

1

2

3

Cкладаються під час перевірки фактичної наявності активів та зобов’язань

1

Основні засоби (крім земельних ділянок), інші необоротні матеріальні активи

Інвентаризаційний опис основних засобів (форма № инв-1)1.
Інвентаризаційний опис основних засобів і нематеріальних активів (форма № Інв-1с.-г.)2

2

Земельні ділянки

Інвентаризаційний опис земельних угідь (форма № Інв-2с.-г.)2

3

Нематеріальні активи (крім об’єктів права інтелектуальної власності)

Інвентаризаційний опис основних засобів і нематеріальних активів (форма № Інв-1с.-г.)2.
Інвентаризаційний опис необоротних активів3

4

Об’єкти права інтелектуальної власності

Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4)4

5

Фінансові інвестиції

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій3.
Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються– при інвентаризації цінних паперів

6

Капітальні інвестиції

Акт інвентаризації незавершених ремонтів основних засобів (форма № инв-10)– застосовують при інвентаризації незавершених ремонтів будівель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та інших об’єктів основних засобів.
Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва (форма № Інв-9с.-г.)2.
Інвентаризаційний опис незакінчених ремонтів основних засобів (форма № Інв.-11 с.г.)2.
Інвентаризаційний опис необоротних активів3

7

Багаторічні насадження

Інвентаризаційний опис багаторічних насаджень (форма № Інв-3с.-г.)2.
Інвентаризаційний опис розсадників (форма № Інв-10с.-г.)2

8

Робоча та продуктивна худоба

Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей (форма № Інв-8с.-г.)2

9

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

Інвентаризаційний опис робочої худоби та продуктивних тварин, птиці, бджолосімей (форма № Інв-8с.-г.)2

10

Товарно-матеріальні цінності, крім тих, для яких порядок проведення інвентаризації регулюють спеціальні документи (нафти і нафтопродуктів, спирту тощо)

Інвентаризаційний ярлик (форма № инв-2)1.
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № инв-3)1.
Акт інвентаризації товарів відвантажених (форма № инв-4)1.
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (форма № инв-5)1.
Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі (форма № инв-6)1.
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (форма № Інв.-4с.г.)2.
Акт інвентаризації товарів відвантажених (форма № Інв.-5с.г.)2.
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей прийнятих/зданих/на відповідальне зберігання (форма № Інв.-6с.г.)2.
Акт інвентаризації матеріалів та товарів, які знаходяться в дорозі (форма № Інв.-7с.г.)2.
Інвентаризаційний опис запасів3.
Інвентаризаційний опис (типова форма № М-21)6

Затверджено Постановою № 241.
Наведено в додатках до Методрекомендацій № 14023.
Затверджено Наказом № 572.
Затверджено наказом Мінфіну від 22.11.04 р. № 732. Зауважимо: виходячи з п. 7.2 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Мінфіну від 16.11.09 р. № 132, зазначену форму можна застосовувати для відображення результатів інвентаризації не тільки об’єктів прав інтелектуальної власності, а й усіх інших нематеріальних активів.
Наведено в додатку 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148.
Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.

11

Нафтопродукти на підприємстві

Розпорядження про інвентаризацію (форма № 20-НП)1.
Акт інвентаризації (форма № 24-НП)1.
Журнал контролювання за виконанням розпоряджень щодо проведення інвентаризації (форма № 21-НП)1.
Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти), які належать підприємству і перебувають на відповідальному зберіганні (форма № 30-НП)1

12

Незавершене виробництво

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва (форма № Інв-9с.-г.)2.
Інвентаризаційний опис розсадників (форма № Інв-10с.-г.)2

13

Готівкові грошові кошти

Акт про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються3

14

Грошові кошти на рахунках

Акт про результати інвентаризації грошових коштів4

15

Грошові документи

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (форма № инв-16)5.
Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності4

16

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (форма № инв-17)5.
Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (додаток до форми № инв-17)5.
Інвентаризаційний опис розрахунків з дебіторами і кредиторами (форма № Інв.-14с.г.)2.
Інвентаризаційний опис контрактних зобов’язань, непередбачених активів і зобов’язань, гарантій та забезпечення наданих і отриманих, списаних активів (форма № Інв.-15с.г.)2.
Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами4.
Довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув4.
Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання4.
Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків4

17

Резерв сумнівних боргів

Акт інвентаризації резерву сумнівних боргів (довільної форми)

18

Витрати майбутніх періодів

Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма № инв-11)5.
Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів (форма № Інв.-12с.г.)2

19

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Акт інвентаризації забезпечень майбутніх витрат і платежів (довільної форми)

20

Доходи майбутніх періодів

Акт інвентаризації доходів майбутніх періодів (довільної форми)

21

Активи і зобов’язання, які обліковуються на позабалансових рахунках6

Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання (форма № инв-5)5.
Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей прийнятих/зданих/на відповідальне зберігання (форма № Інв.-6с.г.)2.
Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання4.
Складають окремі інвентаризаційні описи (акти) залежно від виду майна

Наведено в додатках до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпустку та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Держспоживстандарту від 20.05.08 р. № 155.
Наведено в додатках до Методрекомендацій № 14023.
Наведено в додатку 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148.
Затверджено Наказом № 572.
Затверджено Постановою № 241.
Проведення суцільної інвентаризації таких активів вимагає п. 6 розд. І Положення № 879. Крім того, потреба в інвентаризації таких активів випливає опосередковано з положень інших нормативних актів. Зокрема, згідно зі ст. 942, 943 та 945 ЦК підприємство несе контроль за фактичною наявністю, якістю та станом матеріальних цінностей, отриманих на відповідальне зберігання чи комісію, або давальницької сировини. Отже, оскільки підприємство несе відповідальність, то й інвентаризацію позабалансових активів слід проводити. У результаті можливе виявлення пересортиці, нестачі та надлишків.

22

Бланки суворого обліку

Інвентаризаційний опис цінностей і бланків документів суворої звітності (форма № инв-16)1.
Інвентаризаційний опис бланків суворого обліку (форма № Інв.-16с.г.)2.
Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітност3

Складаються в разі виявлення розбіжностей між даними бухобліку і даними інвентаризаційних описів (актів інвентаризації)

23

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № инв-18)1

24

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (форма № инв-19)1

25

Звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (форма № Інв.-17с.г.)2

26

Звіряльна відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних і інших цінностей (форма № Інв.-18с.г.)2

27

Відомість результатів інвентаризації (форма № Інв.-19с.г.)2

28

Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів

29

Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів3

30

Порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів (нафти) (форма № 27-НП)4

Складаються за результатами інвентаризації

31

Протокол інвентаризаційної комісії

32

Наказ про затвердження результатів інвентаризації

Затверджено Постановою № 241.
Наведено в додатках до Методрекомендацій № 14023.
Затверджено Наказом № 572.
Наведено в додатках до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпустку та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, Мінекономіки, Держспоживстандарту від 20.05.08 р. № 155.