з/п

Вид податкової
перевірки

Пояснення

Підстава

1

2

3

4

1

Камеральна

Проводиться в приміщенні контролюючого органу на підставі даних, які зазначені в поданих платником податків деклараціях, а також містяться в системі електронного адміністрування (далі – СЕА) ПДВ (даних органу, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у якому відкриваються рахунки платників у СЕА ПДВ, даних Єдиного реєстру податкових накладних і даних митних декларацій).

Увага! Спеціального рішення керівника контролюючого органу, направлення на проведення такої перевірки, а також згоди і присутності платника податків не потрібно

Пп. 75.1.1,
п. 76.1 ПК

2

Документальна:

– планова

Проводиться на підставі плану-графіка перевірок, до якого включаються платники податків, які мають ризик несплати податків і зборів. Періодичність проведення планових перевірок залежить від ступеня такого ризику. Рішення про проведення перевірки оформляється наказом керівника контролюючого органу.

Увага! Про проведення такої перевірки платник податків повинен бути попереджений не пізніше ніж за 10 календарних днів (далі –
к. д.)

Пп. 75.1.2,
ст. 77 ПК

– позапланова

Не передбачається в плані роботи контролюючого органу, але може бути проведена за наявності хоча б однієї з підстав, передбачених пп. 78.1.1–78.1.18 ПК. Рішення про проведення такої перевірки оформляється наказом керівника контролюючого органу

Пп. 75.1.2,
ст. 78 ПК

– виїзна

Проводиться за місцем знаходження платника податків або за місцем знаходження перевірюваного об'єкта, що належить платнику податків

Пп. 75.1.2 ПК

– невиїзна

Проводиться в приміщенні контролюючого органу. Присутність платника податків не обов'язкова. Рішення про проведення перевірки оформляється наказом керівника контролюючого органу.

Увага! Копія наказу повинна бути відправлена платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручена під підпис

Пп. 75.1.2,
ст. 79 ПК

– невиїзна
позапланова електронна

Проводиться на підставі заяви платника податків із незначним ступенем ризику (ступінь ризику визначається відповідно до п. 77.2 ПК), поданої до податкового органу, у якому платник податків перебуває на обліку. Заява подається за 10 к. д. до очікуваного початку елект­ронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення ДФС про впровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків (тих, які застосовують спрощену систему оподаткування, суб'єктів господарювання мікро-, малого, середнього підприємництва, інших платників податків)

Пп. 75.1.2 ПК,
наказ
Мінфіну
від 20.11.15 р.
№ 1040

3

Фактична

Проводиться за місцем фактичного провадження платником податків господарської діяльності або за місцем розміщення перевірюваних об'єктів, що належать платнику податків. Предметом такої перевірки є: обіг готівки, порядок розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявність ліцензій, патентів, свідоцтв, у т. ч. проведення та оборот підакцизних товарів, дотримання трудового законодавства. Рішення про проведення перевірки оформляється наказом керівника контролюючого органу. Така перевірка проводиться при наявності обставин, передбачених
пп. 80.2.1–80.2.7 ПК.

Увага! Платника податків не повинні попереджати про проведення такої перевірки

Пп. 75.1.3,
ст. 80 ПК

4

Перевірка
з питань
трансфертного ціноутворення

Перевіряється повнота нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення контрольованих операцій у сфері трансфертного ціноутворення. Проводиться така перевірка за наявності підстав, передбачених ст. 39 ПК

П. 39.5 ПК