Коди організації-респондента

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності

(КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми  господарювання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-респондент

(КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7