Для довідки. Нагадаємо, що означають наведені вище терміни. Еквайринг – послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, учинюваними з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі (п. 1.9 ст. 1 Закону від 05.04.01 р. № 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», далі – Закон № 2346). Під електронними платіжними засобами маються на увазі, зокрема, платіжні картки (наприклад, міжнародних платіжних систем Visa, Mastercard).
У свою чергу, платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової або іншого виду картки, яка використовується для ініціювання переказу коштів із рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання готівки в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором (п. 1.27 ст. 1 Закону № 2346).