п / п

Порушення

Розмір штрафу

Органи, що накладають фінсанкції

Підстава

1

2

3

4

5

1

Порушення вимог, передбачених ч. 3 та 4 ст. 19 Закону № 2694*

25 % від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.
Увага! Несплата або неповна сплата роботодавцем штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частину) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла в період такої несплати, за кожний день прострочення

На цей момент немає механізму стягнення з роботодавців зазначеного штрафу за порушення законодавства з охорони праці. Річ у тому, що відсутній закон, який визначав би порядок нарахування, стягнення штрафу і пені на несплачену суму штрафу (лист Держгірпромнагляду від 17.11.11 р. № 1/02-9.1-9/8.2/8761). Незважаючи на те, що Держгірпромнагляд був ліквідований у 2015 році, це роз'яснення є чинним. Тому поки що на практиці такий штраф не стягується

Ст. 43 Закону № 2694

2

Порушення інших вимог трудового законодавства

1 МЗП (4 173 грн.)

Штрафи накладають органи Держпраці

Абзац восьмий ст. 265 КЗпП

* У підприємств незалежно від форм власності і підприємців, які використовують найману працю, витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 % ФОП за попередній рік. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється в колективному договорі з огляду на фінансові можливості такого підприємства, установи, організації. При цьому витрати на охорону праці визначаються за правилами податкового і бухгалтерського обліку. Їх розмір установлюється за період, що дорівнює календарному року (з 1 січня по 31 грудня).