п / п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

  1. Підготовка заходу

1.1

Перераховано передоплату за виготовлення запрошень

Договір, виписка банку

371

311

360,00

1.2

Відображено податковий кредит із ПДВ*

Податкова накладна

641

644

60,00

* Підприємство не вважає, що захід, який можна віднести до представницьких, повинен обов’язково проходити в тому місці, де підприємство розташоване.

1.3

Отримано запрошення

Накладна, акт приймання-передачі

209

631

300,00

1.4

Списано розрахунки за податковим кредитом із ПДВ

644

631

60,00

1.5

Відображено взаємозалік заборгованостей

Не оформляється

631

371

360,00

1.6

Розіслано запрошення клієнтам

Бухгалтерська довідка

92

209

300,00

1.7

Оплачено переліт з України і назад:

– співробітників

Виписка банку

371

311

200 000,00

1.8

– запрошених клієнтів

371

311

50 000,00

1.9

Курс НБУ (умовно) – 32,47 грн. за €1. Отримано готівкові євро в касу з інвалютного рахунка

Виписка банку, ПКО типової форми № КО-1

302

312

€3 500,00

113 645,00

1.10

Відображено курсову різницю від перерахунку інвалюти на дату зняття готівки з рахунка (курс НБУ на дату надходження інвалюти на рахунок дорівнюватиме 32,38 грн. за €1) [€3 500 х (32,47 – 32,38)]

Бухгалтерська довідка

312

714

315,00

1.11

Видано співробітникам із каси готівку як аванс у розмірі добових на відрядження

Наказ про відрядження, РКО типової форми № КО-2

372

302

€3 500,00

113 645,00

1.12

Курс НБУ (умовно) – 32,28 грн. за €1. Перераховано оплату за проживання в готелі:

– співробітників

Виписка банку

371

312

€12 000,00

387 360,00

1.13

– запрошених клієнтів

371

312

€3 000,00

96 840,00

1.14

Відображено курсову різницю від перерахунку інвалюти на дату перерахування оплати за проживання

[€15 000 х (32,28 – 32,38)]

Бухгалтерська довідка

945

312

1 500,00

2. Проведення заходу

2.1

Курс НБУ – 32,35 грн. за €1. Оплачено групову екскурсію за допомогою КПК*

Виписка банку

372

314

€200,00

6 470,00

2.2

Відображено курсову різницю від перерахунку інвалюти на дату оплати вартості екскурсії (курс НБУ на дату надходження оплати на рахунок дорівнює 32,38 грн. за €1) [€200 х (32,35 – 32,38)]

Бухгалтерська довідка

945

314

6,00

2.3

Курс НБУ – 32,47 грн. за €1. Оплачено концерт із банкетом**

Виписка банку

371

312

€4 200,00

136 374,00

2.4

Відображено курсову різницю від перерахунку інвалюти на дату оплати вартості концерту з банкетом

[€4 200 х (32,47 – 32,38)]

Бухгалтерська довідка

312

714

378,00

3. Підбиття підсумків заходу

3.1

Курс НБУ – 32,86 грн. за €1. Списано витрати на відрядження у вигляді добових (застосовується курс, що діє на дату видачі авансу)

Звіт

92

372

€3 500,00

113 645,00

* При обліку представницьких витрат підприємство орієнтується на внутрішнє Положення про склад представницьких витрат, розроблене на підставі використовуваних бюджетниками Норм коштів на представницькі цілі та порядку їх витрачання, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.10 р. № 1026. А у цьому документі зазначено, що витрати на заходи культурної програми вважаються представницькими. Тому при оплаті екскурсії за допомогою електронних платіжних засобів (далі – ЕПЗ) валютне законодавство не було порушене. Пункт 8.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492, дозволяє за допомогою ЕПЗ використовувати кошти з поточного інвалютного рахунка, зокрема при проведенні розрахунків, пов’язаних із заходами представницького характеру.
Крім того, згідно з «відряджувальним» пп. 170.9.1 ПК до суми доходу, що обкладається ПДФО, особи, яка отримала і використала КПК при розрахунках, не включаються документально підтверджені витрати, здійснені за рахунок готівкових і безготівкових коштів, наданих під звіт роботодавцем на організацію прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку, придбання і розповсюдження подарунків у рекламних цілях. А рекламний характер цього заходу було видно з розроблених підприємством документів.
** Підприємство припускає, що у цьому випадку неможливо персоніфікувати доходи фізосіб, тобто визначити базу оподаткування. Хоча б із цих міркувань не утримувалися ПДФО, ВЗ, а також не нараховувався ЄСВ. Крім того, підприємство вважає, що норми «відряджувального» пп. 170.9.1 ПК, згідно з яким до оподатковуваного доходу відрядженої фізособи включається вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, не стосуються представницьких витрат. Тим більше що в розробленому підприємством Положенні про склад представницьких витрат зазначено витрати на алкогольні напої, а значить, існує вірогідність відстояти можливість ПДФО-необкладення.

3.2

Списано вартість проживання в готелі з харчуванням:

– співробітників

Рахунок, квитанція

92

632

€12 000,00

387 360,00

3.3

– запрошених клієнтів (96 840 х 1,219512)*

377

632

€3 000,00

96 840,00

92

377

118 097,55

3.4

Утримано ПДФО (118 097,55 х 18 %)*

Бухгалтерська довідка

377

641

21 257,55

3.5

Відображено ВЗ як додаткові витрати

(96 840 х 1,5 %)**

92

642

1 452,60

3.6

Відображено взаємозалік заборгованостей за проживанням

Не оформляється

632

371

€15 000,00

484 200,00

3.7

Списано вартість перельоту:

– співробітників

Квитки

92

631

200 000,00

3.8

– запрошених клієнтів (50 000 х 1,219512)*

377

631

50 000,00

92

377

60 975,60

3.9

Утримано ПДФО (60 975,60 х 18 %)

Бухгалтерська довідка

377

641

10 975,60

3.10

Відображено ВЗ як додаткові витрати

(50 000 х 1,5 %)

92

642

750,00

3.11

Відображено взаємозалік заборгованостей за перельотом

Не оформляється

631

371

250 000,00

3.12

Сплачено ПДФО до бюджету

Виписка банку

641

311

32 233,15

3.13

Сплачено ВЗ до бюджету

Виписка банку

642

311

2 202,60

3.14

Списано вартість екскурсії на витрати

Рахунок, квитанція

92

632

€200,00

6 470,00

3.15

Відображено взаємозалік заборгованостей за екскурсією

Не оформляється

632

372

€200,00

6 470,00

3.16

Списано вартість концерту з банкетом на витрати

Рахунок, квитанція

92

632

€4 200,00

136 374,00

3.17

Відображено взаємозалік заборгованостей за концертом із банкетом

Не оформляється

632

371

€4 200,00

136 374,00

* Підприємство, звичайно, може спробувати довести перевіряючим, що оплату проїзду і проживання клієнтів, запрошених на представницький захід, не потрібно розглядати як дохід цих гостей, оскільки вони приїхали на запрошення підприємства – зацікавленої сторони. Проте на практиці зробити це складно. Тому підприємство вирішило не ризикувати і нарахувало дохід , що обкладається ПДФО, із застосуванням «натурального» коефіцієнта. Водночас по відношенню до своїх співробітників цей підхід не був застосований. Адже отримання фізособою певних благ у вигляді оплачених за неї товарів (робіт, послуг) не може розцінюватися як отримання додаткового блага, якщо надання останніх, перш за все, обумовлене інтересом підприємства, а не метою переважного задоволення особистих потреб такої фізособи (див. постанову ВАСУ від 01.06.16 р. № К/800/6133/16 у справі № 826/15514/15, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58897409).
До речі, тут добре видно проблему з кваліфікацією сплаченого підприємством ПДФО як додаткового блага клієнтів. Хіба що можна попросити клієнтів сплатити ПДФО в касу підприємства. Але яке підприємство – сторона, що запрошує, на це піде?
** Оскільки при обкладенні ВЗ негрошових виплат запрошеним клієнтам дохід не збільшується на «натуральний» коефіцієнт, немає іншого джерела, з якого сплачується ВЗ. У касу від клієнтів ВЗ теж навряд чи надійде.