п / п

Зміст операції

Первинний документ

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Оплачено послуги турагента

Наказ керівника підприємства, виписка банку

371

311

380 000,00

2

Отримано від турагента туристичні ваучери

Договір, акт приймання-передачі

331

685

380 000,00

3

Відображено взаємозалік заборгованостей

Не оформляється

685

371

380 000,00

4

Нараховано зарплату за грудень

Розрахунково-платіжна відомість типової форми № П-6*

93

661

600 000,00

5

Видано туристичні ваучери співробіникам**

Відомість довільної форми

93

661

380 000,00

661

331

6

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ на вартість туру (380 000 х 20 %)***

Податкова накладна

949

641/ ПДВ

76 000,00

7

Утримано ПДФО:

– із зарплати (600 000 х 18 %)

Розрахунково-платіжна відомість типової форми № П-6

661

641

108 000,00

8

– із зарплати виходячи з вартості туру

[(380 000 х 1,219512) х 18 %]

661

641

83 414,62

9

Утримано ВЗ:

– із зарплати (600 000 х 1,5 %)

661

642

9 000,00

10

– із зарплати виходячи з вартості туру

(380 000 х 1,5 %)

661

642

5 700,00

11

Нараховано ЄСВ:

– на зарплату (600 000 х 22 %)

93

651

132 000,00

12

– на зарплату виходячи з вартості туру

(380 000 х 22 %)

93

651

83 600,00

13

Перераховано до бюджету ПДФО, ВЗ, ЄСВ****

Платіжне доручення

641, 642, 651

311

421 714,62

14

Виплачено зарплату працівникам на картрахунок (600 000,00 + 380 000,00 – 380 000,00 – – 108 000,00 – 83 414,62 – 9 000,00 – 5 700,00)

661

311

393 885,38

* Затверджена наказом Держкомстату від 05.12.08 р. № 489.
** Багато фахівців звертають увагу на те, що нарахування негрошової виплати працівникові з урахуванням «натурального» коефіцієнта призведе до того, що ПДФО не утримуватиметься, скажімо, із зарплати цього працівника, а цілком ляже на плечі підприємства. У зв'язку із цим сплата ПДФО підприємством може вважатися для працівника додатковим благом. Щоб цього уникнути, у таблиці нараховано дохід без застосування «натурального» коефіцієнта, а ось сума ПДФО розрахована вже з урахуванням цього коефіцієнта. Саме ця сума податку й утримується із зарплати. Завважимо, що це не зовсім коректно, оскільки натуральний коефіцієнт якраз і запроваджено для того, щоб після утримання податку з доходу фізособи залишався «чистий» дохід у негрошовій формі. Цікаво, що із ВЗ такої проблеми не виникає, оскільки для його розрахунку «натуральний» коефіцієнт до доходу не застосовується.
*** Податківці стверджують: якщо вартість безплатно переданих товарів/послуг включається до складу витрат і, відповідно, відноситься до вартості товарів/послуг, постачання яких є об'єктом оподаткування і пов'язане з отриманням доходів, такі товари/послуги визнаються використаними в госпдіяльності в рамках оподатковуваних операцій. Тому при безплатній передачі не потрібно визнавати окреме постачання і немає необхідності додатково нараховувати податкові зобов'язання за правилами, установленими п. 198.5 ПК. Про це вони писали неодноразово (див. Індивідуальні податкові консультації ДФС від 08.10.18 р. № 4314/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, від 15.11.18 р. № 4828/6/99-99-13-02-03-15/ІПК і багато інших). Але в нашому прикладі підприємство в такій ситуації вирішило не ризикувати і, не маючи «індульгенції» у вигляді індивідуальної податкової консультації, нарахувало податкові зобов'язання з ПДВ.
**** У прикладі для спрощення показано перерахування ПДФО, ВЗ та ЄСВ однією сумою. Але потрібно знати, що при наданні доходу в негрошовій формі перерахування податкових платежів до бюджету проводять протягом трьох банківських днів із дня, що настає за днем такого надання (пп. 168.1.4 ПК).