п / п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1. Придбання автомобіля за рахунок цільового фінансування, уведення його в експлуатацію і нарахування амортизації

1.1

Отримано на поточний рахунок кошти цільового фінансування у розмірі первісної вартості автомобіля

Кошторис, виписка банку

31

48

515 403

1.2

Перераховано передоплату за автомобіль

Виписка банку

37

31

515 403

1.3

Зараховано до доходів майбутніх періодів суму цільового фінансування

Не оформляється

48

69

515 403

1.4

Оформлено право власності на автомобіль

Акт типової форми № ОЗ-1*

15

37

515 403

1.5

Уведено автомобіль в експлуатацію

10/1

15

515 403

1.6

Нараховано амортизацію за період експлуатації автомобіля

Відомість нарахування амортизації

96

13

240 520

1.7

Визнано у складі доходів цільове фінансування автомобіля пропорційно нарахованій амортизації

Не оформляється

69

74

240 520

2. Обмін старого автомобіля на новий з доплатою

2.1

Передано старий автомобіль автосалону

Договір, акт типової форми № ОЗ-1

10/2

10/1

515 403

2.2

Списано з обліку старий автомобіль за залишковою вартістю на дату продажу автосалоном

Звіт комісіонера

96

10/2

274 883

2.3

Списано нараховану амортизацію

13

10/2

240 520

2.4

Визнано у складі доходів цільове фінансування в сумі остаточної вартості автомобіля при списанні

Не оформляється

69

74

274 883

2.5

Відображено як цільове фінансування продажну вартість старого автомобіля

Кошторис, акт наданих послуг, звіт комісіонера

37/1

48

320 000

2.6

Утримано комісійну винагороду

Акт наданих послуг, звіт комісіонера

37/2

37/1

10 000

2.7

Списано на витрати комісійну винагороду

96

68

10 000

2.8

Визнано у складі доходів цільове фінансування

Не оформляється

48

74

10 000

2.9

Проведено взаємозалік розрахунків з автосалоном

Договір, бухгалтерська довідка

68

37/2

10 000

2.10

Отримано новий автомобіль (оформлено право власності, пройдено реєстраційні процедури)

Акт типової форми № ОЗ-1

15

68

740 000

2.11

Проведено взаємозалік розрахунків з автосалоном

Договір, бухгалтерська довідка

68

37/1

310 000

2.12

Отримано цільове фінансування для доплати за новий автомобіль

Кошторис, виписка банку

31

48

430 000

2.13

Перераховано доплату на рахунок автосалону

Виписка банку

68

31

430 000

2.14

Зараховано до складу доходів майбутніх періодів витрачену суму цільового фінансування

Не оформляється

48

69

740 000

2.15

Уведено новий автомобіль в експлуатацію

Акт типової форми № ОЗ-1

10/1

15

740 000

* Форма затверджена наказом Мінстату від 29.12.95 р. № 352.