Зверніть увагу! Правило визнання доходів і витрат, сформульоване в п. 17 П(С)БО 15, описує тільки техніку виконання бухгалтерських записів. Врешті-решт при отриманні та використанні цільового фінансування головний критерій (збільшення/зменшення) економічних вигід – не дотримується. Отже, відображення в бухобліку таких операцій не приводить до збільшення (зменшення) власного капіталу.