Таким чином, кожне підприємство самостійно визначає строки та порядок затвердження графіка відпусток і закріплює це у своїх внутрішніх документах (наприклад, у правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективному договорі тощо).