Отже, потреба у проведенні перерахунку виникає в роботодавця, якщо протягом звітного податкового року він застосовував ПСП до доходів працівників або в окремих місяцях у них були перехідні виплати: відпусткові, лікарняні тощо. Якщо таких подій не було, уточнювати суми ПДФО не потрібно. Хіба що для того, щоб перевірити, чи не було помилок під час нарахування та утримання ПДФО.