з / п

Норма ЦК

Підстава

1

2

3

1

Ст. 228

Договір порушує публічний порядок, якщо спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, знищення, пошкодження майна, фізичної або юридичної особи, держави, територіальної громади, незаконне заволодіння ним

2

Ч. 1 ст. 227

Договір укладено підприємством або підприємцем, які не мають ліцензії на проваджуваний вид господарської діяльності

3

Ч. 1 ст. 229

Договір укладено внаслідок помилки, що стосується обставин, які мали істотне значення для його укладання

4

Ч. 1 ст. 230

Договір укладено під впливом обману

5

Ч. 1 ст. 225

Договір укладено дієздатною особою, яка в момент укладання не усвідомлювала значення своїх дій і не керувала ними

6

Ч. 1 ст. 231

Договір укладено під впливом насильства, фізичного або психічного тиску

7

Ч. 1 ст. 232

Договір укладено в результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною

8

Ч. 1 ст. 233

Договір укладено під впливом важких обставин та на вкрай невигідних умовах

9

Ч. 1 ст. 234

Договір укладено без цілі настання правових наслідків, обумовлених ним (фіктивний договір)

10

Ч. 1 ст. 235

Договір укладено для приховання реально вчиненого правочину (уявний договір)