Слід урахувати! Якщо вартість чистих активів підприємства – величина від’ємна, то будь-який договір, що укладається товариством, за сумою буде перевищувати 50 % вартості чистих активів, а значить, буде вимагати схвалення загальних зборів.