Отже, якщо сума правочину перевищує 50 % вартості чистих активів товариства, то він є значним для цього товариства і для його укладання потрібна згода загальних зборів учасників.