ЗРАЗОК

Протокол розбіжностей до Договору поставки від 01.10.18 р. № 56 між ПП «Цукор» (Замовник) і ТОВ «Самохід» (Постачальник)

м. Житомир      10.10.18 р.

Приватне підприємство «Цукор» в особі директора Караваєва Сергія Павловича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Постачальник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Самохід» в особі директора Соколенка Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту (надалі іменується Покупець), з іншої сторони, які разом надалі іменуються Сторони, підписали цей протокол розбіжностей (далі – Протокол) про таке:

1. Сторони домовились читати пункти договору поставки від 01.10.18 р. № 56 (далі – Договір), викладені в Протоколі, в редакції Покупця:

Пункт Договору

Редакція Постачальника

Редакція Покупця

1

2

3

П. 5.2

У разі виявлення товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також виробничих дефектів у гарантійний період експлуатації виклик представника Постачальника є обов’язковим. У разі неприбуття представника Постачальника в установлений строк акт складається в односторонньому порядку

У разі виявлення товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також виробничих дефектів у гарантійний період експлуатації виклик представника Постачальника є обов’язковим.

Представник зобов’язується прибути для складання акта невідповідностей, в якому сторони зазначають виявлені невідповідності та строк їх усунення, протягом 72 годин з дати отримання відповідного повідомлення Замовника. У разі неприбуття представника Постачальника в установлений строк акт складається в односторонньому порядку

П. 5.3

Строк усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного строку – 20 днів з моменту виявлення дефектів. Постачальник усуває недоліки та проводить заміну товару на якісний власним коштом

Строк усунення недоліків, що виникли з вини Постачальника, або заміни товару в межах гарантійного строку встановлюється Сторонами в двосторонньому акті невідповідностей, а в разі складання Покупцем акта в односторонньому порядку – 20 (двадцять) календарних днів з моменту спливу 72 годин з дати отримання Постачальником повідомлення Покупця про виявлені дефекти товару. Постачальник усуває недоліки, що виникли з вини Постачальника, та проводить заміну товару на якісний власним коштом

П. 7.5

Постачальник на підставі визнаної претензії у погоджений строк, але не більше 20 днів, здійснює власним коштом заміну невідповідного асортименту, дефектного товару на якісний або усуває виявлені дефекти

Постачальник на підставі визнаної претензії у погоджений Сторонами в п. 5.3 Договору строк здійснює власним коштом заміну невідповідного асортименту, дефектного товару на якісний або усуває виявлені дефекти

П. 11.3

Постачальник за Договором несе таку відповідальність:

– у разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки;

– за порушення строків поставки продукції, визначених Договором, має сплачувати штраф у розмірі 10 % суми не поставленої у строк продукції;

– у разі постачання неякісної продукції має замінити продукцію на якісну власним коштом у строк, що не перевищує 20 діб, та сплачувати штраф у розмірі 10 % суми поставленої продукції неналежної якості;

– у разі передачі прав та обов’язків за укладеним договором поставки продукції іншим особам Постачальник, що порушив зобов’язання, сплачує Покупцю штраф у розмірі 15 % суми договору

Постачальник за Договором несе таку відповідальність:

– у разі затримки поставки погодженого Сторонами у відповідній специфікації товару або поставки товару не в повному обсязі сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення зобов’язання, від вартості непоставленого товару за кожний день затримки;

– за порушення строків поставки товару понад 30 календарних днів, визначених Договором, на підставі вимоги Замовника сплачує штраф у розмірі 15 % суми вартості не поставленого в строк товару;

– у разі постачання неякісного товару має замінити товар на якісний власним коштом у строк, погоджений Сторонами в п. 5.3 Договору, а за прострочення таких строків за вимогою Покупця сплачувати штраф у розмірі 15 % вартості поставленого товару неналежної якості;

– у разі передачі прав та обов’язків за укладеним договором (специфікацією) поставки товару іншим особам Постачальник, що порушив зобов’язання, сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % суми договору (специфікації)

2. Усі інші пункти Договору залишаються без змін.

3. Протокол є невід’ємною частиною Договору.

4. Протокол укладено в двох автентичних примірниках рівної юридичної сили, по одному для кожної зі Сторін.

Підписи та реквізити Сторін

                                   Постачальник:                                                 Покупець:

<...>