Важливо знати: кредитові обороти за рахунком 79 у кореспонденції з дебетом субрахунка 442 «Непокриті збитки» не включаються до загальної суми доходу, адже таким проведенням відображають збитки підприємства, не покриті отриманими доходами. Тобто сума, відображена цим записом, не є доходом, тому не враховується при обчисленні загального доходу підприємства.