Зверніть увагу: суми отриманої передоплати не беруть участі в розрахунку частки сільгоспвиробництва. Адже згідно з п. 6.3 П(С)БО 15 «Дохід» отримання передоплати не визнається доходом суб’єкта господарювання, оскільки не призводить до зростання власного капіталу. Тож за кредитом рахунків 70, 71 тощо їх не відображають.