ТОВ «Пелюстка»

(підприємство, організація)

 

Типова форма № ОЗ-2

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.12.95 р. № 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

012345678

 

 

Код за УКУД

0306002

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Нікольський О. М.

(підпис, ім’я, по батькові, прізвище)