Таблиця. Ступені* ризику від провадження господарської діяльності у частині додержання вимог законодавства про працю

Високий

Середній

Суб’єкти господарювання:

1) які не виплачують зарплату працівникам більше 60 календарних днів;

2) у яких працюють до 50 осіб включно, понад 60 % з яких одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

3) у яких працюють 51–250 осіб, з яких більше 45 % одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

4) у яких працюють більше 251 особи, з яких більше 30 % одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

5) кількість найманих працівників у яких є недостатньою для існуючого обсягу виробництва (виконання робіт, надання послуг);

6) у яких за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубі порушення законодавства про працю, що мають ознаки злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175 КК;

7) у яких фактичні дані щодо чисельності працюючих і заробітної плати більше ніж на 10 % відрізняються від зазначених у звітності

Суб’єкти господарювання:

1) які не виплачують зарплату працівникам 30–60 днів включно;

2) у яких працюють до 50 осіб включно, з яких 45–60 % одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

3) у яких працюють 51–250 осіб, з яких від 30 % до 45 % одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

4) у яких працюють більше 251 особи, з яких 15–30 % одержують мінімальну зарплату або нижче мінімальної;

5) у яких за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено адміністративні порушення законодавства про працю;

6) у яких фактичні дані щодо чисельності працюючих і заробітної плати відрізняються від зазначених у звітності на 4–10 %

*Існує три ступені ризику: високий, середній та незначний. До незначного ступеня ризику належать роботодавці, які не мають ознак високого та середнього ступенів.