з / п

Причина вимушеного виходу зі спрощеної системи (пп. 298.2.3 ПК)

Ставка ЄП

Дата виходу (пп. 298.2.3 ПК)

1

2

3

4

1

Перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками ЄП:

– першої та другої груп, якщо вони не перейшли на ставки, передбачені для більш високої (другої, третьої) групи, або якщо вони перейшли на ставку, установлену для третьої групи, але при цьому перевищили обсяг доходу, визначений для цієї групи пп. 3 п. 291.4 ПК (пп. 1, 2);

– третьої групи (пп. 3)

Від суми перевищення доходу:

– 15 % – для фізосіб (пп. 1 п. 293.4 ПК),

– або подвійна ставка ЄП (6 % або 10 %) – для юросіб

(пп. 1 п. 293.5 ПК)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося перевищення доходу

2

Провадження єдинниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена пп. 1 або 2 п. 291.4 ПК відповідно* (пп. 9)

15 % суми доходу, отриманого від забороненої діяльності

(пп. 5 п. 293.4 ПК)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, у якому провадилася така діяльність

3

Застосування негрошових способів розрахунків (пп. 4)

Від суми доходу, за який розрахувалися в негрошовій формі:

– 15 % – для фізосіб (пп. 3 п. 293.4 ПК),

– подвійна ставка ЄП (6 % або 10 %) – для юросіб

(пп. 2 п. 293.5 ПК)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом**, у якому допущено такий спосіб розрахунку

* Наприклад, робота з контрагентами, не передбаченими умовами знаходження у відповідній групі.
** Під періодом тут слід розуміти звітний квартал (у т. ч. і для єдинників першої та другої груп). Адже згідно з пп. 296.5.1 ПК єдинники першої та другої груп у випадку вибуття зі спрощеної системи повинні подати декларацію у квартальні строки.

4

Провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (пп. 5). Заборонені види діяльності наведено в пп. 291.5.1 ПК

Від суми доходу, отриманого від забороненої діяльності:

– 15 % – для фізосіб (пп. 4 п. 293.4 ПК),

– подвійна ставка ЄП (6 % або 10 %) – для юросіб (пп. 3 п. 293.5 ПК)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом*, у якому провадилися такі види діяльності

5

Невідповідність вимогам органі заційно-правових форм господарювання** (пп. 5)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом*, у якому відбулася зміна організаційно-правової форми

6

Перевищення чисельності фізосіб, які перебувають у трудових відносинах з єдинником (пп. 6). Припустима чисельність найманих працівників установлена пп. 1–3 п. 291.4 ПК

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом*, у якому відбулося таке перевищення

7

Провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників ЄП (пп. 7)

15 % суми доходу, отриманого від незареєстрованої діяльності – тільки для єдинників першої та другої груп (пп. 2 п. 293.4 ПК)

Із 1-го числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом*, у якому провадилися такі види діяльності

8

Наявність податкового боргу на кожне 1-ше число місяця протягом двох послідовних кварталів (пп. 8)

В останній день другого із двох послідовних кварталів

* Під періодом тут слід розуміти звітний квартал (у т. ч. і для єдинників першої й другий груп). Адже згідно з пп. 296.5.1 ПК єдинники першої та другої груп у випадку вибуття зі спрощеної системи повинні подати декларацію у квартальні строки.
** Мається на увазі недотримання вимог пп. 291.5.4–291.5.7 ПК.