Зверніть увагу: у даній ситуації вартість страхового поліса не можна відразу списати на витрати підприємства. Її потрібно обліковувати на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» і списувати частинами щокварталу протягом року дії поліса, поки не будуть «витрачені» усі 30 днів страховки.