ВИСНОВКИ

У П(С)БО відсутня спеціальна норма, яка регулює облік результатів інвентаризації забезпечень, суму яких у момент формування було включено до первісної вартості ОЗ. Наприклад, це забезпечення на рекультивацію земель і демонтаж об'єктів ОЗ. Тому підприємства, які ведуть бухоблік за національними стандартами, можуть скористатися рекомендаціями КТМФЗ 1.

Ось коротка суть цих рекомендацій. У разі зміни суми забезпечення зміниться й вартість самого активу. При цьому якщо ОЗ обліковуються на підприємстві:

· за собівартістю – необхідно провести тест на знецінення та зменшення корисності самого активу;

· за переоціненою вартістю – тоді для відображення результатів переоцінок забезпечень застосовується той самий підхід, що і для переоцінки ОЗ (із використанням рахунків обліку додаткового капіталу).