з/п

Найменування операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

5

Варіант 1

1

Проведено коригування суми забезпечення на демонтаж

Акт
інвентаризації

478/1

103

25

2

Проведено коригування суми забезпечення на рекультивацію

103

478/2

33

3

Відображено суму зменшення корисності активу*

Бухдовідка

972

103

18

Варіант 2

1

Проведено коригування суми забезпечення на демонтаж

Акт
інвентаризації

478/1

411

25

2

Проведено коригування суми забезпечення на рекультивацію

411

478/2

33

3

Відображено уцінку активу в межах попередньої дооцінки та результатів інвентаризації

(14 тис. грн. + 25 тис. грн. – 33 тис. грн.)**

Звіт оцінювача,
бухгалтерська
довідка

411

103

6

4

Відображено уцінку активу в сумі перевищення над попередніми дооцінками (10 тис. грн. – 6 тис. грн.)

975

103

4

* Надалі актив амортизується, виходячи з його нової первісної вартості (за вирахуванням ліквідаційної) протягом строку корисної експлуатації.

** Показано згорнуту суму, на яку зменшилася балансова вартість активу. В обліку підприємство зробить такі записи: Дт 131 – Кт 103 на суму уціненого зносу та Дт 411 – Кт 103 на суму уцінки первісної вартості активу, з урахуванням індексу переоцінки.