Код графи

Назва показника

Пояснення щодо заповнення

1

2

3

6

Громадянин України

(1 – так, 0 – ні)

Позначка «1» – для застрахованих осіб, які є громадянами України, а позначка «0» – для застрахованих осіб із числа іноземців

7

Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 – так, 0 – ні)

Позначка «1» – у разі виплати винагороди застрахованим особам за ЦПД, укладеними з працівниками підприємства, позначка «0» – у разі укладення такого договору з непрацівником підприємства

8

Категорія особи

Вказують категорію застрахованої особи:

1 – наймані працівники (з трудовою книжкою);

2 – наймані працівники (без трудової книжки);

3 – особи, які виконують роботи за договорами ЦПХ;

4 – особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною від 3 до 6 років;

5 – особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами;

6 – особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

7 – особи із числа військовослужбовців, особи рядового та начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;

8 – особи із числа військовослужбовців, особи рядового та начальницького складу

9

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БКNNХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ ЗО

Наводять реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для фізосіб, які мають позначку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, у графі 9 зазначаються:

– або серія та номер БКNNXXXXXX,

де БК – константа, що позначає реєстрацію за паспортними даними;

NN – дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр);

XXXXXX – шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

– або ПХХХХХХХХХ,

де П – константа, що позначає реєстрацію за паспортними даними;

ХХХХХХХХХ – дев’ять цифр номера паспорта у формі пластикової картки

10

Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

 

 

Зазначають повністю П. І. Б. застрахованої особи відповідно до україномовної сторінки її паспорта.

Якщо такою особою є іноземець, наводять повне П. І. Б. згідно із завіреним в законодавчо встановленому порядку перекладом українською мовою паспортного документа

11

Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток

У графі «Дата початку» вказують:

– день прийняття на роботу, якщо протягом звітного місяця було укладено трудовий договір із застрахованою особою;

– дату початку дії ЦПД, що припадає на звітний місяць;

– дату початку відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років чи декретної відпустки;

– дату початку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– дату початку проходження військової служби.

У графі «Дата закінчення» зазначають:

– день звільнення з роботи, якщо протягом звітного місяця було розірвано трудовий договір із застрахованою особою;

– дату закінчення строку дії ЦПД, якщо вона припадає на звітний місяць;

 

 

– дату закінчення відпустки для догляду за дитиною від 3 до 6 років чи декретної відпустки;

– дату закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– дату закінчення проходження військової служби.

Якщо протягом звітного періоду страхувальник спочатку розірвав із застрахованою особою трудовий договір, а потім знову його уклав, на таку особу робляться два записи в таблиці 5:

– перший – із зазначенням дати припинення трудових відносин;

– другий – із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

Якщо за ЦПД (п. 1.2 Опису формату Звіту від ПФУ):

– виконуються роботи, то для заповнення графи 11 дати початку та закінчення цивільно-правових відносин беруться із самого договору;

– надаються послуги, то такі дати беруться з акта наданих послуг

12

Професійна назва роботи

Наводять професійну назву роботи відповідно до Класифікатора професій

13

 Код ЗКППТР

Зазначають код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів відповідно до Класифікатора професій

14

Код класифікатора професій

Зазначають код класифікатора професій відповідно до Класифікатора професій

15

Посада

Вказують посаду застрахованої особи відповідно до Класифікатора професій. Назва посади відповідає запису в трудовій книжці

16

Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду

Наводять назву відповідного документа

17

Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин

Підставу зазначають, якщо протягом звітного місяця з працівником було розірвано трудовий договір або ЦПД

18

Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник

Вказують дату створення нового робочого місця (штатної одиниці) для застрахованої особи. Така дата (число, місяць і рік) може не збігатися з датою початку трудових відносин (п. 1.2 Опису формату Звіту від ПФУ)

19

Військове звання

Зазначають військове звання застрахованої особи