Нагадаємо, що професійні назви робіт мають вказуватися не тільки в трудовій книжці, а й у кадровій документації (особовій картці працівника типової форми № П-2, наказах по підприємству, посадових інструкціях тощо) та штатному розпису роботодавця.