з/п

Зміст операції

Первинні документи

Бухгалтерський
облік

Дт

Кт

Сума

1

2

3

4

5

6

1

Відображено повернення товару

Акт про повернення товару*

704

361

1 200

2

Повернуто гроші покупцю за повернутий товар

Фіскальний касовий чек
(типова форма № ФКЧ-2**),
акт про видачу коштів***

361

301

1 200

3

Відкориговано податкові зобов'язання з ПДВ методом «сторно»

Підсумкова ПН, РК1

704

641

200

4

Відкориговано методом «сторно»:

– собівартість реалізованого товару

Бухгалтерська
довідка


902


282


800

– торговельну націнку

285

282

400

* Акт складається в довільній формі.

** Додаток 2 до Положення № 13.

*** Згідно з п. 8 розд. ІІІ Порядку № 547.