Дотримуйтеся обов’язкового правила при перенесенні частини щорічної відпустки, не використаної через хворобу, на інший період: така частина відпустки повинна бути використана працівником не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який і надається така відпустка (ч. 2 ст. 12 Закону № 504).