Уважаємо, що для операцій з різними видами активів підприємство може встановити різні критерії суттєвості. Такі критерії можуть являти собою й фіксовані величини (наприклад, 2 000 грн.).