Майте на увазі: якщо матеріальні цінності обліковуються підприємством як МШП, то відповідно до п. 23 П(С)БО 9 вартість таких МШП, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) із подальшою організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації та матеріально відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.