Слід урахувати: вартість переданих у користування матеріалів списується на витрати, їх оперативний облік не ведеться.